top of page

Apple iPhone

Iphone 11 64 GB
 • přidávat, spravovat, vyhledávat kontakty a telefonovat

 • číst, psát nebo diktovat SMS a emaily

 • surfovat na internetu

 • fotografovat a využívat fotoaparát pro přiblížení blízkých i vzdálených objektů (poslouží jako lupa či dalekohled)

 • diktovat poznámky do diktafonu

 • plánovat události, schůzky, aktivity s kalendářem

 • používat kalkulačku

 • identifikovat bankovky a barvy

 • poslouchat hudbu, podcasty, knihy, sledovat videa na youtube atd.

 • při cestování využívat navigaci, vyhledávat jízdní řády nebo sledovat odjezdové tabule vlaků

 • spravovat internetové bankovnictví

 • používat čtečku tištěných předloh

 • pracovat s různými typy dokumentů

 • sledovat aktuální zprávy nebo počasí

 • spravovat sociální sítě

 • pro komunikaci využívat Whats Up, Messenger, Skype a další kanály

 • účastnit se online schůzek a meetingů

 • využívat nepřeberné množství dalších aplikací k usnadnění života a dosažení maximální soběstačnosti

 

Apple iPhone není pouhé mobilní zařízení pro volání a posílání SMS. Jde o multifunkční kompenzační pomůcku, která umožní uživateli mít celý svět doslova na dlani. Integrovaný odečítač a zvětšovač obrazovky funguje nejen se standardně dodávanými aplikacemi. Na trhu jsou zdarma i za poplatek k dispozici aplikace, které pomohou kompenzovat zrak dle individuálních potřeb a zájmů uživatele.

 

Tento produkt dodáváme dle individuálních potřeb jednotlivých zájemců v těchto variantách:

 

 • Apple iPhone 11

 • Apple iPhone 12

 • a další.

 

 

Technické specifikace jednotlivých produktů na vyžádání.

Díky odečítači a zvětšovači obrazovky VoiceOver integrovaném v mobilním telefonu můžete pohodlně a dokonce úplně bez zrakové kontroly:

Získat příspěvek

 

Aple iPhone lze dle vyhlášky č. 388/2011 Sb. považovat za multifunkční elektronickou pomůcku pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o stolní nebo mobilní telefony, se zvětšenou a kontrastní klávesnicí, ozvučené mobilní telefony nebo tablety se speciálními funkcemi či příslušenstvím pro zrakově postižené. To znamená, že na tuto pomůcku mohou získat příspěvek úplně nevidomí nebo prakticky nevidomí, dále také lidé s těžkou slabozrakostí obou očí nebo se ztrátou jednoho oka. Zde pak platí i ztráta visu jednoho oka se závažnější poruchou zrakových funkcí na druhém oku. Tedy osoby se zdravotním postižením uvedeným v části I. bodě 2 písm. a) a b) přílohy zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (z. č. 329/2011 Sb.),
 

Postup

 

 1. Vyplňte příslušnou žádost o příspěvek na pořízení zvláštní kompenzační pomůcky. Ke stažení zde.

 2. Podejte žádost společně s doporučením od Tyfloservisu a proforma fakturou od dodavatele na Úřad práce

 3. Svému obvodnímu lékaři dodejte zprávu z očního vyšetření ne starší než tři měsíce.

 4. Po vyzvání ÚP navštivte svého obvodního lékaře a společně vyplňte příslušný dotazník.

 5. Vyčkejte na rozhodnutí.

 6. S rozhodnutím nás kontaktujte pro naplánování dalšího postupu

 7. Nejpozději do tří měsíců doložte doklad o nákupu pomůcky na ÚP.

 8. V případě zamítnutí žádosti vám pomůžeme nalézt nejvhodnější řešení jak získat finanční prostředky na pomůcku (např. příspěvek z nadačního fondu Světluška apod.)

bottom of page